Dil Seçiniz

Misyon, Vizyon ve Değerler

Misyon, Vizyon ve Değerler

Misyon, Vizyon ve Değerler

VİZYONUMUZ

Sağlık hizmetinde;

Önce insan diyen, hasta ve yakınlarının haklarına saygı ve güveni ön planda tutan, saygınlığı ve hasta memnuniyetini temel ilke edinmiş, bilimsellik ve çağdaşlıktan ödün vermeyen, topluma, çevreye ve yasalara saygılı, tıbbi deontoloji ve etik kurallara uyumlu, çalışanları ile bütünleşmiş, her an ve her konuda ulaşılabilir olan bir kurumsal kimliğe sahip olmaktır.

MİSYONUMUZ

Deneyimli tüm sağlık personeli ve diğer çalışanları ve modern tıbbi cihazlar ile  hastalarımızın ihtiyaç ve beklentilerini  etik değerlerden ödün vermeden karşılayan, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmetini çağdaş standartlarda sunarak bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve toplumsal fayda üretmektir.           

 DEĞERLERİMİZ

  • Hasta ve çalışanlarımızın memnuniyeti
  • Hasta ve çalışanlarımızın güvenliği
  • Hasta haklarına ve hasta mahremiyetine saygı
  • Kurumsal ve mesleki etik
  • Yönetsel açıklık ve saydamlık
  • Sosyal sorumluluğu paylaşmak
  • Çevresel değerleri korumak
  • Sosyal paydaşlarımızla güvene dayalı ilişki
  • Yüksek kurumsal imaj