Komite ve Ekipler

olbamedd logo psd2 YAZILI copy.png (283 KB)

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başhekim& Kalite Yönetim Direktörü Güngör BAYRAM
Başhekim Yardımcısı Murat Dursun SOYLU 
Başhemşire Hatice YILMAZ
Kalite Yönetim sorumlusu Pembe CANDAN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Hakan ÖZÜTOK
Tıbbi Cihaz Yönetimi Almila AKÇA
Teknik Servis Sorumlusu Hüseyin Lütfi FİLİZ
Güvenlik Sorumlusu Murat YEL

         Bina turlarından elde edilen verileri değerlendirilmesi, hastane alt yapı güvenliğini sağlanması, kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, acil durum ve afet yönetimi çalışmalarının yönetilmesi, atık yönetimi çalışmalarının kontrol edilmesi, tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak ve tehlikeli maddelerin yönetimini sürdürülmesi ile yükümlüdür.

         Komite yılda 4 kez düzenli aralıklarla toplanıp değerlendirmeler yaparak önlemler alır. Gerektiği durumlarda acil olarak toplanabilir.

 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

  Hastaları doğru kimliklendirmek, çalışanlar arasında etkili iletişim ortamını sağlamak, ilaç güvenliğini sağlamak, transfüzyon güvenliğini sağlamak, radyasyon güvenliğini sağlamak, düşmelerden kaynaklanan riskleri azaltmak, güvenli cerrahi uygulamalarını sağlamak, tıbbi cihaz güvenliğini sağlamak, hasta mahremiyetini sağlamak, hastaların güvenli transferini sağlamak, hasta bilgileri ve kayıtlarını sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devretmek, bilgi güvenliğini sağlamak, enfeksiyonları önlemek, laboratuvarda hasta güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

         Komite yılda 4 kez düzenli aralıklarla toplanıp olay bildirimleri vb. hasta güvenliğinin riske girdiği durumlarla ilgili bildirimleri değerlendirerek gerekli önlemleri alır.

 EĞİTİM KOMİTESİ

Başhekim& Kalite Yönetim Direktörü Güngör BAYRAM
Başhekim Yardımcısı Murat Dursun SOYLU 
Başhemşire Hatice YILMAZ
Kalite Yönetim Sorumlusu Pembe CANDAN
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Fatih ERDEM
Enfeksiyon Hemşiresi Naile TOPUZ
Eğitim  Hemşiresi Merve YILMAZ
Hasta İletişim Sorumlusu
Nalan DOĞMAZ

      Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri, hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitimlerinin planlanması, eğitimin verilmesi ve takibini yapar.

     Komite yılda 4 kez düzenli aralıklarla toplanıp eğitim değerlendirmeleri yapar.

 ÇALIŞAN VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başhekim& Kalite Yönetim Direktörü Güngör BAYRAM
Başhemşire Hatice YILMAZ
Kalite Yönetim Sorumlusu Pembe CANDAN
Dahiliye  Uzmanı Yüksel YILDIZ
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Naile TOPUZ
Güvenlik Sorumlusu
Murat YEL
Hasta İletişim Sorumlusu
Nalan DOĞMAZ
Labaratuvar Teknisyeni Asiye ÇEVİK
Radyoloji Teknikeri Ecem ÇELİK
Anestezi Teknisyeni Serkan KURT

              Çalışanların zarar görme risklerini azaltmak, riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemler almak, fiziksel şiddete maruz kalınma risklerini azaltmak, kesici delici alet yaralanmasına yönelik riskleri azaltmak, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerini azaltmak, sağlık tarama programını hazırlamak ve takibini yapmakla sorumludur.

      Belirli aralıklarla toplanarak olay bildirimleri, renkli kod bildirimleri gibi çeşitli çalışan güvenliği ile ilgili bildirimleri değerlendirerek gerekli önlem, eğitim ve faaliyetlere karar vermek, yürütmek ve kontrol etmekle yükümlüdür.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 Çalışanların zarar görme risklerini azaltmak, riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemler almak, fiziksel şiddete maruz kalınma risklerini azaltmak, kesici delici alet yaralanmasına yönelik riskleri azaltmak, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerini azaltmak, sağlık tarama programını hazırlamak ve takibini yapmakla sorumludur.

      Belirli aralıklarla toplanarak olay bildirimleri, renkli kod bildirimleri gibi çeşitli çalışan güvenliği ile ilgili bildirimleri değerlendirerek gerekli önlem, eğitim ve faaliyetlere karar vermek, yürütmek ve kontrol etmekle yükümlüdür.

BaşhekimBaşhekim& Kalite Yönetim Direktörü Güngör BAYRAM
Başhemşire Hatice YILMAZ
Enf.Hast.ve Mikrobiyoloji Uzmanı
Fatih ERDEM
Dahiliye Uzmanı
Yüksel YILDIZ
Genel Cerrahi  Uzmanı Murat Dursun SOYLU
Mikrobiyoloji Labaratuvarı Asiye ÇEVİK
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Naile TOPUZ
Eczacı
Gizem ERTAN

 İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

Başhekim Güngör BAYRAM
Genel Cerrahi  Uzmanı
Murat Dursun SOYLU
Dahiliye Uzmanı Yüksel YILDIZ
Enf.Hast.ve Mikrobiyoloji Uzmanı Fatih ERDEM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm Almila AKÇA
Eczacı
Gizem ERTAN
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Naile TOPUZ
Başhemşire Hatice YILMAZ

RADYASYON GÜVENLİĞİ EKİBİ

Başhekim Yardımcısı
Uzm.Dr.Güngör BAYRAM
Radyoloji  Uzmanı
Uzm.Dr.İbrahim AKKUŞ
Radyoloji Tekn. Sorumlusu Tekn.Ecem ÇELİK

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

Genel Cerrahi  Uzmanı Murat Dursun SOYLU
Dahiliye Uzmanı Yüksel YILDIZ
Dahiliye Uzmanı Mehmet FIRAT
Enf.Hast.ve Mikrobiyoloji Uzmanı Fatih ERDEM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm Almila AKÇA
Eczacı Gizem ERTAN
Nütrisyon Hemşiresi Meliha GÜNGÖR
Diyetisyen
Esra GÖZTAŞI

 HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE ANKETİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

BaşhekimBaşhekim& Kalite Yönetim Direktörü

Güngör BAYRAM

Başhemşire

 Hatice YILMAZ

Kalite Yönetim Sorumlusu

 Pembe CANDAN

Hasta Hakları Sorumlusu

Nalan DOĞMAZ

 BİNA TURU EKİBİ

Başhekim& Kalite Yönetim Direktörü

Güngör BAYRAM

Başhemşire

Hatice YILMAZ

Tesis Yönetim Sorumlusu

Pembe CANDAN

Teknik Sorumlu

Hüseyin Lütfi FİLİZ

Güvenlik Sorumlusu

Murat YEL