Kalite Yönetim Birimi

 

Başhekim& Kalite Yönetim Direktörü Uzm. Dr.Güngör BAYRAM
Başhemşire Hatice YILMAZ
Kalite Yönetim Sorumlusu Pembe CANDAN
Kalite Birim Sorumlusu Keziban Seda Sağyalavaç

Hastanemiz hizmetlerine; etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumunu temel alan anlayışın yerleştirilmesi amacıyla başlanan kalite çalışmaları sürekli iyileşme felsefesi ile devam etmektedir.

Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik doğrultusunda devam eden  faaliyetlerimizden başlıcaları;  

SKKK.jpg (88 KB)

 •  Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • SKS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere üye olarak katılmak,
 • Güvenli raporlama sistemi form bildirimlerinin (GRS) yönetim, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak,
 • Birimleri adına uygun görülen  birim çalışanlarını ‘’Kalite Bölüm Sorumlusu’’olarak tanımlamak ve yedekleri ile beraber SKS Kapsamındaki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Hastanemizde yapılan ve yapılması gereken Hastane Kalite Standartları Eğitimi, hizmet içi eğitimleri, genel-bölüm uyum eğitimleri, hasta / hasta yakınları eğitimi ile planlanan eğitimlerin zamanında yapılmasının kontrolü ve takibi ile sonuçlandırmasını sağlamak,
 • SKS çerçevesinde hazırlanan ve hastanemize ait tüm yazılı düzenleme ve dokümanların yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) yönetimi, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • Hastane kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmektir.

 

Sağlıkta Kalite veAkreditasyon Daire Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı