Gözlüklerinizden Kurtulun !...

Multifokal ( çok odaklı ) mercekler ile katarakt tedavisi hem yakını hem de uzağı görebilirsiniz...

Katarakt ameliyatlarında kullanılan merceğin türüne göre adlandırılmış tedavi tekniğidir.Hem yakını hem uzağı görmeyi sağlayan çok odaklı göz içi mercekleridir. Bu merceğin kullanılması vasıtasıyla hastalara hem uzak görmede hem yakın görmede yüksek kaliteye ulaşma imkanı doğmuştur.

 

Multifokal Göz İçi Merceği Kimlere Uygulanır?

Katarakt ameliyatında takılan multifokal mercekler, özel bir sebebi yoksa katarakt hastalarının neredeyse büyük bir kısmına uygulanabilir.Genç yaşta kataraktı olmayan ancak ileri derecede hipermetrop olan ya da yüksek miyopi nedeniyle lazer olamayan, yakın gözlüklerinden erken yaşta kurtulmak isteyen kişilere de Multifokal (GİM) uygulanabilir. Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun ve hekimin tecrübesi ve tabiî ki doğru mercek seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda yüksek başarı elde edilmektedir.

 

15.11.2016 - 12:50