Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları


göğüs hastalıkları.jpg (19 KB)

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün tanı ve tedavi alanına giren başlıca hastalıklar;

 • Astım
 • Allerjik Hastalıklar
 • Akut-Kronik Bronşit
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
 • Öksürük
 • Nefes Darlığı
 • Hırıltı
 • Akciğer Zarında Sıvı Toplanması
 • Akciğer Nodülü
 • Akciğer Kanseri
 • Akciğer Zarı Hastalıkları
 • Akciğerin İnfeksiyöz Hastalıkları
 • Zatürre (Pnömoni)
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 • Sarkoidoz
 • Akciğer Embolisi
 • Mesleksel Akciğer Hastalıkları

 Yapılan Hizmetler

Deri Prick Testi   (Allerji Testi)

En sık uygulanan alerji testidir. Allerjenlerin saptanmasında oldukça hızlı, güvenli bir yöntemdir. Testte kullanılan alerjenler çevrede en sık görülen çimen, polen, toz, küf vs. ve gıda allerjenleridir.

Solunum Fonksiyon Testi

Akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. Obstrüktif ve restriktif Akciğer hastalıklarının tanı, takip ve izleminde uygulanır.

Bronkoskopi

Ucunda ışık olan endoskopik bir kamera ile solunum yollarının direkt olarak incelenmesine bronkoskopi denir. Birçok akciğer hastalığının teşhisinde ve bazen tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.