Dil Seçiniz

Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji Bölümümüzde hastalıkların tanısı ve izlenmesinde kullandığımız tıbbi görüntüleme cihazlarımız şunlardır:

  • Bilgisayarlı tomografi (BT)
  • Manyetik Rezonans (MR)
  • Dijital Röntgen
  • Dijital Mamografi
  • Ultrasonografi
  • Renkli Doppler Ultrasonografi
  • Kemik Dansitometresi
  • Dijital Panoramik Röntgen (Diş Röntgeni)