Dil Seçiniz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  • Anasayfa
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bölümümüzde Uzm. Dr. Güngör BAYRAM ve Uzm. Dr. Fuat SOYLU hizmet vermektedir.

Hastanemiz Çocuk sağlığı ve Hastalıkları bölümü, yenidoğan bölümü,  Çocuk Sağlığı ve hastalıkları olarak ayrı iki bölümde hizmet yürütmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümümüz; çocukların büyüme, gelişme, sağlıklı çocuk izlemleri ve çocukluk çağının hastalıkları yönünden polikliniklerde çocuk hekimleri tarafından izlenmektedir. Bölümümüz 8 yataklı pediatri servisi, 10 yataklı yenidoğan servisi ile ilçemizde önemli bir hasta grubuna etkin ve modern hizmet sunmaktadır.

Çocuk hastalarda, hastayı değerlendirme; hasta yakınlarından iyi bir öykü, ayrıntılı muayene ve gerekirse laboratuar tetkikleri yapılır. Bundan dolayı çocuk hastalarda yanında çocuğu iyi bilen birinin bulunması gerekmektedir.

Genel pediatri polikliniğimizde 0-18 yaş arası çocuklar değerlendirilmektedir. Hasta çocuk izlemi dışında normal çocuk izlemi yapılmaktadır.

Doğum sonrası değerlendirilen ve ailesi bilgilendirilen bebek 3-7 gün içinde tekrar çocuk polikliniğine kontrole çağrılmaktadır. Daha sonra bebek ilk 6 ayda aylık, 6-12 ay arasında 2 aylık poliklinik izlemine çağrılarak,

  • Büyüme
  • Gelişme
  • Aşılar
  • Beslenme ve beslenme destekleri açısından değerlendirilmekte,
  • Muayene edilmekte ve aileye bilgi verilmektedir.
  • Sağlam çocuk izleminde her bebek 3 aylıkken Doğumsal Kalça Çıkığı (DKÇ) açısından değerlendirilir gerekirse kalça ultrasonografisi yapılır.

Hastalara rutin aşılar dışında özel aşılar da anlatılmakta ve önerilmektedir.